x
ערוץ הידברות

מדוע אנשים צוחקים על אתאיסטים - חלק 6

ערוץ הידברות

בחלק זה ימצאו הצופים ביאור למסורת המוצגת בדברי חז"ל על כך שישנם מים בחלל, ושהללו מצויים במצב צבירה של קרח. ובסופו ישנה התייחסות לעניין של פריסת הצבעים השונים הנראים בעינינו כתוצאה מחדירתם של קרני השמש לכדוה"א. סרטונים אלו נערכו ע"י אחד הגולשים ומוצגים כאן לתועלת שאר הגולשים.