רכבת מפוארת של מורשת ישראל נוסעת על דפי ההיסטוריה 3500 שנה. הכרת המורשת וההתחברות אליה היא ערובה להמשך קיומנו כעם יהודי. ההתעלמות ממנה, והניכור אליה היא הגורם לכריתת הענף שעליו אנו יושבים. לרוב ההתעלמות והניכור נובעים מחוסר ידיעה, ותרופתה של חוסר הידיעה היא הלימוד. סרטון קצר שחייבים לראות!!