הרב דוד שטרית

הרב דוד שטרית - מעמד הר סיני

הרב דוד שטרית

הוכחות מדעיות למעמד הר סיני ודוגמות מאנשי מדע ופיזיקאים.