הרב עמנואל מזרחי

מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל - חלק א'

הרב עמנואל מזרחי

חלק ממסכת חייו המופלאה של גדול הדור פוסק הדור אשר הנהיג את עם ישראל עשרות בשנים.