לקראת יום הפורים הרב רוטנברג מסביר את משמעות יום הפורים, המצוות המאפיינות את החג, המקור ליום זה ועוד.