x
הרב מנשה בן פורת

התרופה היהודית לכל התסכולים והאכזבות

הרב מנשה בן פורת

אנו עוברים במהלך החיים לא מעט תסכולים ואכזבות, ליהדות ישנה תרופה לכך בשם "גזל כדרלעומר", מהי אותה תרופת פלא, הרב מנשה בן פורת מסביר זאת בעזרת משלים וסיפורים מהחיים.

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)