הרב מנחם וייס

הרב מנחם וייס - שליטה בכעסים

הרב מנחם וייס

התור הארוך בבנק, הפקק הענק שנפל עליך פתאום, הקנס בעקבות החניה באדום לבן ושאר משברי החיים גוררים אותנו ללחצים נוראיים שבעקבותיהם אנו מאבדים את סבלנותינו וכועסים, האם ניתן להשתלט על כעסים? הרב מנחם וייס חושב שכן..