הרב מנחם וייס

הושענא רבא ושמחת תורה

הרב מנחם וייס

הושענא רבא - יום החיתום ושמחת תורה הינם ימים הרי גורל. הרב מנחם וייס מסביר את מהלך הימים הקדושים האלו