הרב ירון מרדכי

הלכות צום תשעה באב

הרב ירון מרדכי

הדברים האסורים ומנהגים השייכים לתשעה באב, דיני אכילה ושתייה, ומי פטור מהצום, הנחת תפילין, נוסח התפילה.