הרב ירון מרדכי

הלכות בית הכנסת

הרב ירון מרדכי

חיוב לבניית בית הכנסת, דיני אכילה ושתייה בבית הכנסת, לגור מעל בית הכנסת.