הרב יצחק פנגר

כח הדיבור והושענא רבא - הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר

הרצאתו של הרב יצחק פנגר שצולמה ב"קפה מדרש" בפתח תקוה במסגרת שיעורי תורה ביום הושענא רבא