הרב יצחק פנגר

13 מידות הרחמים - הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר

י"ג מידות של רחמים - סוד חודש אלול, שערי רחמים נפתחים בשמים.