x
הרב יצחק פנגר

מרוץ הלפיד - הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר

היהודים הפכו לאומה אחרי שיצאו ממצרים, וקיבלו את התורה על הר סיני, הם שמרו על המצוות בדבקות, ולמדו את חוקי ההלכה והעברו אותם מדור לדור

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (103 מדרגים)