הרב יוסף בן פורת

כשרות השולחן היהודי: הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת

האם כל סוגי החלב מותרים, ומהו מקור האיסור של "חלב נכרי"? הרב יוסף בן פורת על הלכות כשרות