הרב יוסף בן פורת

כגודל האמונה גודל הנס - פרשת בהר

הרב יוסף בן פורת

שמירת השמיטה מביאה להנהגה ניסית בשנה השישית - התבואה משלשת את עצמה ומספיקה עד לצמיחת התבואה החדשה בשנה השמינית. ההבטחה מתממשת שונה אצל כל אחד ותלויה במידת ביטחונו. על כך ועוד - בהרצאה שלפניכם.