הרב יוסף בן פורת

הכעס - הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת

מהו שורש הכעס ? היכן מופיע הכעס במקורות?כיצד משפיע הכעס על הנשמה, על בריאות האדם ושלום הבית?