הרב יהודה בוטרמן

כללים בחכמת האמת - ספירות

הרב יהודה בוטרמן

מהם הספירות ואיך נקראות ונראות השפעות הבורא. כל התשובות בהרצאה שלפניכם.