x
הרב זמיר כהן

פרק קכ"א - ספר תהילים - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן בסדרה חדשה על ספר התהילים. בסדרה זו יעסוק הרב בהסבר וניתוח כל פרק ופרק בספר התהילים - בפרק זה יעסוק הרב בפרק קכא' בספר התהילים