הרב זמיר כהן

שמחת תורה - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

חג שמחת תורה מציין את חתימת קריאת ספר התורה ותחילת קריאתו מחדש. הרב זמיר כהן מסביר את משמעות החג והשמחה