הרב הרצל חודר

הושענא רבא - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

מהו יום הושענא רבא? מה עושים בו? כיצד הוא חותם את חג הסוכות? איזה חג בא מיד אחריו? מהו מנהג חיבוט הערבה? מה סגולתו? על שאלות אלו ועוד עונה הרב הרצל חודר בשיחה זו