הרב דן בן חיים

צרור החיים - חלק א

הרב דן בן חיים

על עולם הנצח, קבורה ופטירה, וחשיבותם ע"פ היהדות נדבר בשיחה שלפנינו.