הרב דן בן חיים

על פמיניזם ובני אדם

הרב דן בן חיים

מהו יחסה האמיתי של היהדות לנשים ומדוע נשים מצווות להיות צנועות?