הרב דן בן חיים

אל תשליכנו לעת זקנה

הרב דן בן חיים

אם אפשר לעצור את הזיקנה, היא מתקדמת עם השעון, אך בהחלט חשוב לדעת איך להזדקן!