הרב דודי ברוורמן

גורל או מזל

הרב דודי ברוורמן

הניתן לשנות גורל רע? האם יש משמעות לתחזיות אסטרולוגיות היום?