הרב דוד לחובר

גניבה למטרת חסד

הרב דוד לחובר

הרב דוד לחובר לוקח אותנו למסע מופלא בין דפי הגמרא, והפעם, יעסוק הרב בנושא מיוחד: הגונב ממון מחברו כדי שיתפסוהו ויושת עליו קנס הכפל ומטרתו היא להעשיר את הנגנב, האם פעל בזאת חסד או חטא?