הרב אייל אונגר

המצה ומשמעותה

הרב אייל אונגר

הרב ד"ר אייל אונגר מסביר שלמרות שאת המצה אנחנו אוכלים למשך שבעת ימי הפסח – ממנה אנחנו יכולים לקבל תובנות לכל החיים