הרב ברוך רוזנבלום

מדברים רק אליך! - פרשת נשא - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הידברות מביאה אליכם את שיעוריו של הרב רוזנבלום כעת בנושא: מדברים רק אליך!