הרב ברוך רוזנבלום

למה לא נתנה התורה לגויים? - פרשת יתרו - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הידברות מביאה לכם את שיעורו של הרב רוזנבלום בנושא: למה לא ניתנה תורה לגויים?