הרב ברוך רוזנבלום

הקפדה על כבוד הזולת- פרשת בהר - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הידברות מביאה לכם את שיעורו של הרב רוזנבלום בנושא: הקפדה על כבוד הזולת מצילה אפילו ממוות