הרב אלון אבידר

מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד

הרב אלון אבידר

הרב אלון אבידר מסביר את דברי המדרש שהקב"ה הוציא מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד?