הרב אלון אבידר

למה אסרה התורה להוסיף? פרשת ראה

הרב אלון אבידר

למה אסרה התורה להוסיף? הרצאה לפרשת ראה