הרב אלון אבידר

גדול המחטיאו יותר מן ההורגו - פרשת וישלח

הרב אלון אבידר

מפני מה חושש יעקב אבינו מעשיו, מכוחו או ממעשיו? ע"מ לבאר את הדברים הרב אלון אבידר מביא את מאמר חז"ל "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו" .