הרב אלון אבידר

מודים אנחנו לך על כל ניסך שבכל יום

הרב אלון אבידר

הרב אלון אבידר מביא מעשה מדהים שארע לאחרונה הממחיש עד כמה אנחנו צריכים להודות לקב"ה על כל נשימה ונשימה וכל רגע ורגע