הרב אלון אבידר

נכנס יין - יצא סוד

הרב אלון אבידר

הרב אלון אבידר מביא סיפור מרעיש על רבי ברוך מרדכי שמתוכו אנו למדים על מידת הצניעות וחוסר הגאווה, איך צריך להתייחס לכל יהודי בעם ישראל ושאין צריך להסתכל בקנקן אלא במה שיש בו