הרב אלון אבידר

שואלים ודורשים בהלכות פסח

הרב אלון אבידר

לקראת חג הפסח סוקר הרב אלון אבידר את היסודות ההלכתיים לזהירות הנדרשת באיסורי חמץ, תוך נגיעה בנושאים אקטואליים. בנוסף, מדגיש הרב את חשיבות הדאגה לזולת לפני שנכנסים להחמרות וללימוד ההלכות.