הרב אלון אבידר

בין כסה לעשור

הרב אלון אבידר

שיחת חיזוק שנשא הרב אלון אבידר במסגרת עצרת התעוררות כמה ימים לפני יום הכיפורים של שנת תשע"א.