הרב אלון אבידר

גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד - הדרכה לאלול

הרב אלון אבידר

הרב אלון אבידר נותן הדרכה מיוחדת לחודש אלול