הרב איתן כהנא

מסכת ברכות: דף ז

הרב איתן כהנא

הרב איתן כהנא מסביר ומפרש את מסכת ברכות דף ז'