הרב איתן כהנא

מסכת ברכות: דף י

הרב איתן כהנא

הרב איתן כהנא מסביר ומפרש את דף י' ממסכת ברכות