הרב איתן כהנא

מסכת ברכות: דף ט

הרב איתן כהנא

הרב איתן כהנא מסביר ומפרש את דף ט' ממסכת ברכות