הרב איתן כהנא

מסכת מכשירין: פרק ו

הרב איתן כהנא

הרב איתן כהנא מסביר ומפרש את פרק ו ממסכת מכשירין: 1. רשימת מוצרים שסתמן טמאין. 2. שבעת המשקין המכשירין ותולדותיהם! 3. מחלוקת ר"ע וחבריו בחלב בהמה שלא לרצון!