הרב איתן כהנא

מסכת מכשירין: פרק ה

הרב איתן כהנא

הרב איתן כהנא מסביר ומפרש את פרק ה ממסכת מכשירין: 1. מים שנחים מטהרים לראשונים. 2. הבולל פרות לנגבם הוכשרו או לא? 3. מי המדד של הבור מכשיר או לא? 4. החובט על השלח בתוך המים? 5. דין ניצוק מכלי עליון טהור לכלי תחתון טמא. 6. דין ההדים העולים ממים ומתבשילים חם!