הרב איתן כהנא

מסכת ברכות: דף כב

הרב איתן כהנא

הרב איתן כהנא מסביר ומפרש את דף כב ממסכת ברכות: תחילתו 6 שורות בדף הקודם תנן זב. 1. סיום הבנת שיטת רבי יהודה בטבילה לבעל קרי. 2. מגוון דעות גדול באיסור בעל קרי בת"ת. 3. מי יכול להקל ב 9 קבין.