הרב איתן כהנא

מסכת ברכות: דף יט

הרב איתן כהנא

הרב איתן כהנא מסביר ומפרש את דף יט ממסכת ברכות: תחילתו 3 שורות בדף קודם. 1. מסקנת האח בענין תחיית המתים. 2. מנדים לכבוד הרב. 3. המשך דיני המשתתפים בהספדים ובניחומים. 4. סוגית אין חכמה נגד השם.