הרב איתן כהנא

מסכת כלים: פרק א - חלק ב

הרב איתן כהנא

בשיעור זה מבאר הרב איתן כהנא את פרק א חלק ב של מסכת כלים: מדבר על 10 טומאות הפורשות מן האדם.