הרב אורי זוהר ממשיך בסדר הפרשיות והמוסר שעומד מאחוריהם והפעם פרשת קדושים.