x
הרב אורי זוהר

מהי אהבה? - הרב אורי זוהר

הרב אורי זוהר

המשנה בפרקי אבות אומרת : כל אהבה שתלויה בדבר - בטל הדבר בטלה האהבה. אם כך, כיצד ניתן להגדיר מהי אהבה ואיך למעשה בונים אהבה? הרב אורי זוהר מעמיק בעניין.