x
הרב אורי זוהר

עמנואל את זוהר - תוכנית 5: הבנת הנפש ומהות הטחול

הרב אורי זוהר

לומדים קבלה עם הרב אורי זוהר והרב יצחק עמנואל. מהי תורת הסוד? איך מתחילים ללמוד קבלה? איך מתפתחים רוחנית עם הקבלה? לפניכם הפרק החמישי - הבנת הנפש ומהות הטחול