x
ד''ר עודד קרבצ'יק

הפרשה המאתגרת: פרשת תצווה - ד"ר עודד קרבצ'יק

ד''ר עודד קרבצ'יק

שני רעיונות מובילים, א. מבנה משכן אל מול מבנה הנפש והמידות. ב. השמן למנורה כרמז מרכזי ליכולת לצמוח ולהשפיע.