הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - תודה לך השם

הרב דוד נתן גלר

מדוע אנו מחוייבים לכבד את הורינו, הרי כל אחד רוצה ילדים וההנאה היא בעיקר שלהם? כיצד נגרום שיהיה לנו שפע גדול מאת השם? האם שייך לומר תודה להשם? התשובות - בהרצרה מרתקת זו